Asamblea general 2012

Publicat el 06/08/2012

El passat diumenge dia 29 de juliol a les 12 hores es va realitzar l’assemblea anual de socis de

l’Associació Amics de Bel, en ella es van explicar diferents actuacions que té l’associació iniciades,

així com l’estat de comptes. Assemblea oberta a tots els veïns, amb la participació d’aquests.

Es van tractar diferents aspectes aprovats pels presents.