EVARISTO MARTÍ (BATLLE DE ROSSELL – BEL)

Com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Rossell, del que Bel en forma part des de 1971, desitjo donar-vos la més cordial benvinguda a tots els visitants,  els de fet i els virtuals, que vulgueu apropar-vos al poble.

 

El petit poble de Bel ofereix una imatge compacta al bell mig dela Tinençade Benifassà, que constitueix un dels territoris més inalterats en els aspectes  mediambientals que resten ala Comunitat Valenciana.Els seus entorns, amb una gran biodiversitat tant botànica com faunística, li donen un gran valor científic i els seus paisatges trencats i poc alterats per la mà de l’home constitueixen un plaer per la contemplació i una agradable sorpresa per al visitant.

 

Però aquí no acaben els atractius de Bel: l’església romànica de Sant Jaume, única a la comarca, i l’encant mateix del poble que els belencs, tot i les dificultats, han sabut conservar i millorar al llarg dels anys, constitueixen tots ells importants atractius de la població.

 

Tot aquest patrimoni natural i cultural representa, sens dubte, una oportunitat per al desenvolupament turístic sostenible del territori, que, entre tots, hem de ser capaços d’aprofitar.

 

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació han obert la possibilitat a les petites poblacions com Bel de donar-se conèixer a través d’aquesta finestra oberta al món que és Internet i també, d’oferir informació del poble a tots els belencs que viuen fora, però que volen mantindre un contacte amb el seu poble d’origen.

 

I és des d’aquesta perspectiva que us desitjo molt d’èxit amb aquesta nova pàgina web.