Activitats

Festa Ereta, Bel la Pobla

Festa Reis

Festa Sant Antoni

Festa Major

Festa Sant Jaume

Dinar Dones

Sega

Fent pa 

Taller de Primes

Exposició La Gachocigonya

Birles

Activitats Diverses