CARTELLS

Cartell Festes Majors 1990

Cartell Festes Majors 1991

Cartell Birles 2004

Cartell Taller de Primes 2006

Cartell excursió Sant Jaume 2011

Cartell Festa de l’ Ereta 2011

Cartell Festa de l’ Ereta 2013

Cartell Festa de l’ Ereta 2016

Cartell Marxa per la Tinença 2017

Cartell Festa de l’ Ereta 2017

Cartell Festa de l’ Ereta 2018

Cartell Taller de Primes 2013 

Cartell Gachocigonya va portar a Bel 2017

Cartell Caminar a la mola Bel 14-04-2018