UNA MICA D’ HISTÒRIA

UNA MICA D'HISTÒRIA

Lloc situat a la diòcesi de Tortosa i partit de Morella, a 30 quilòmetres d'aquesta ciutat i 93 de la capital.
 El seu terme mesura 17,09 quilòmetres cuatrados, i limita amb Vallibona pel sud, Ballestar i pobla
al Nord, i Rosell al Este.Tiene és seu terme el barranc i la Penya de Bel (vèrtex de triangulació, de 
respectable altura). Bones aigües de dues fonts públiques. Petites hortes. Clima fred. Productes, cereals.
 Eltérmino està ple de escabrosidades i penya-segats. Els camins són de ferradura i dolents. L'estació 
ferroviària més propera és a 30 Quilòmetres de distància i la carretera més propera passa a 12.

En les muntanyes es crien pins i carrasques i es fàbrica alfgo de carbó. El cens d'habitants l'1 de gener 
de 1901, (en Bel, lloc): 41 habitatges amb 141 habitants. Caserios i edificis deseminados 26 amb 67
 habitants.

Actualment té 45 cases en poblat i 30 al camp. I habitants 166, segons el cens de poblción del 1910.

La població o nucli urbà és reduït, amb cases petites i dolentes, carrers sense enllumenat. La instrucció
 pública i altres serveis van molt descuidats. L'església és un temple de reduïdes dimensions, d'una sola
nau coríntia mal pintada i amb pobres altars.

Caractes. Els seus habitants són pacífiques, de senzilles costums i aficionedas les mosses a ballar els 
diumenges, a falta d'una altra distracció. Asus sants predilectes dels honren dirçsparando trets a l'aire
 els dies de les seves festes.

Varietat dialectal El Català del Maestrat.

Escuro d'armes. El d'Espanya, per haver perdut el seu propi.

Dades històrics. Data aquest puelbo del temps dels àrabs. Reconqustado per Jaime d'Aragó, va ser un 
models pobles que van estar sota el domini de l'Abat del monestir de Benifazá, a el senyor pagaven les
 dues terceres parts del delme de totes les seves collites i bestiar, i nomenant, a més, aquest Abat el 
justícia del poble a la seva absoluta voluntat, sense intervenir la dels seus veïns.

El 1705 va ser fortificada aquesta població per ordre de Felip V.

(Font. llibre de Cabanilles)