Antena per telefonía movil

Publicat el 30/07/2012

Durant el mes de juliol s’ ha realitzat l’ instal·lació d’ un repetidor per senyal de telefonía mòbil de la companyia Movistar.

El citat repetidor te la funció de ampliar la senyal que es rep del repetidor que la companyia te instal·lat a la pobla i en ell es vol donar cobertura a tota la població, pendents d’ alguns ajustos actualment la senyal ja dona cobertura a un gran percentatge de la població. Cal mencionar que hi ha algun punt fosc on no hi ha cobertura donat el tipus de construcció de les cases. Tant al carrer Major, carrer de baix, detras de les cases i les places hi ha cobertura.

L’obra  amb un cost de 2.400 euros ha estat finançada per l’ Associació Amics de Bel.