MASOS I BARRAQUES

MAS DE LES CARDONES

MAS DE MARCO

BARRACA DE LES PLANES 1903

PALLISA ERA DELS GAVALDANS

BARRACA DE LES PLANES

CORRAL DE LES PLANES

BARRACA DE L’ ERA EL COLL

PALLISA DE L’ ERA EL COLL 

MAS DE L’ INSA

BARRACA DEL MAS NOU

MAS CREMAT

MAS DE L’ ESQUETXE

MAS DEL PLA DEL MOLLÓ

MAS DE MARINÉ