APUNTS DE LA NEVERA DE BEL

Plano Nevera

“NEVERA DEL CEMENTERI”

 

Espaietnológic d’ interés local, situada a 950 m de altitut, junt a la carretera

que unix Rossell i Bel, tot just baix del cementeri de Bel, al bell mig d’un

bosquet de carrasques. Es tracta d’una vessant regularitzada, orientada al nord.

Croquis Nevera de Bel

Afloren roques

calcàries i està coberta per un bosquet de carrasques sobre sòls

dessenvolupats El paisatge ja estat molt antropitazat per la proximitat del

poble de Bel. Tot just al costat del dipòsit, el fons del barranc està

abancalat. En l’actualitat un cercat de ramat (ovells i cabrum) està situat a

escasos metres de la Nevera Abancalaments propers i un cercat per a ramat.

Nevera de planta circular, de 5,80 m. de diàmetre. La meitat sur enrasa amb el

vessant, mentres que la meitat nord queda exempta sobre el declivi de la

vessant Una plataforma de 14×9 m. envolta el pou per aquest costat; el sector de la plataforma orientat al NE medix 14 m. de llargària i ha sofert desprendiments greus; el sector orientat al NW medix 9 m. i consta de dos nivells per a salvar els 3 m. de desnivell fins el vessant Pou circular de 5,80 m. de diàmetre i una profunditat màxima actual de 2 m., però el reompliment del pou és important, a causa dels desprendiments dels propis murs. No és possible apreciar escala d’obra i, per les dimensions del dipòsit, és molt probable que en tinguera. La capacitat teòrica actual és de uns 50 m3 No s’aprecien en l’actualitat obertures, tùnels o desguàs No s’aprecien en l’actualitat restes de sostre. Pel reduit tamany del dipòsit és possible que estiguera mancat de coberta d’obra No s’aprecien elements accesoris Els materials de construcció es pedra calcària de l’entorn, bastament carejada i sense morter El dipòsit aprofita el declivi de la vessant per tal d’estalviar en l’excavació del pou. (J.Cruz)

 

[nggallery id=67]